Publication details

MĚSTA BUDOUCNOSTI: 7. brněnská konference urbánních studií

Title in English CITIES OF THE FUTURE: 7th urban studies conference
Authors

FERENČUHOVÁ Slavomíra VACKOVÁ Barbora LOKŠOVÁ Terezie GALČANOVÁ Lucie

Year of publication 2019
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Spojení města budoucnosti, které jsme zvolily jako téma pro sedmý ročník konference, může evokovat odvážné urbanistické vize, či techno-optimistické úvahy o tom, jak se bude proměňovat život měst s dalším rozvojem technologií. Může také vyvolávat dojem, že debata se povede nad futurologickými odhady vývoje světových měst s ohledem na jejich dnešní podobu či na výzvy, před kterými stojí. Ačkoli i pro takové diskuze na konferenci vzniká prostor, náš cíl je prostší: zamyslet se nad tím, nakolik jsou představy o budoucnosti součástí městského života (v širokém smyslu slova) i akademických a neakademických úvah o městech.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info