Project information

Doma ve městě UNESCO: Hmotný a nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou, pilotní projekt Telč (Doma ve městě UNESCO)

Investor logo
Project Identification
TL02000409
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague
Neogenia s.r.o.

Cílem projektu je formulovat strategie v oblasti městského rozvoje a lokální komunikace, které povedou k vybudování a udržování kvalitního hmotného i nehmotného veřejného prostoru a posílení vztahu místních obyvatel k vlastnímu městu, zatíženému extrémní nerovnováhou v užívání veřejných prostranství v turistické sezóně a mimo ni. Záměrem projektu je vytvořit vhodné nástroje a postupy, které by především místním municipalitám napomohly utvářet město, které bude životním prostorem s fungujícími lokálními vazbami podporujícími komunální soudržnost. Pilotní projekt bude v návaznosti na probíhající dlouhodobou spolupráci realizován a optimalizován v Telči a následně budou formulovány obecné principy – postupy, nástroje, interdisciplinární tým – přenositelné do dalších měst a obcí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info