Publication details

Nový přístup k diagnostice grafomotorických obtíží

Investor logo
Authors

ŠAFÁROVÁ Katarína

Year of publication 2020
Type Article in Periodical (without peer review)
Citation
Description Dysgrafie, definovaná jako porucha psaného projevu, patří mezi Specifické poruchy učení s odhadovanou prevalencí 10-34 % (v závislosti na zdroji). K její diagnostice jsou určeny různé testy, které však nejsou k tomuto účelu primárně určeny. Samotné projevy dítěte s dysgrafií jsou zaznamenávány na základě pozorování dítěte při psaní. V současné době neexistují objektivní testy ani normy pro diagnostiku poruch psaní. Proto vznikla spolupráce mezi týmem psychologů z Psychologického ústavu FF MU pod vedením profesora Urbánka, inženýrů z Laboratoře analýzy onemocnění mozku (BDALab) na FEKT VUT pod vedením dr. Mekysky, a Jiřiny Bednářové, speciální pedagožky z Pedagogicko-psychologické poradny. Našim cílem je lepší pochopení grafomotorických obtíží u dětí a zároveň vytvoření přesnější a objektivnější metody jejich hodnocení, která by sloužila odborníkům z praxe. V následujícím článku popíšeme současný stav týkající se poruch psaní, jejich diagnostiku a popíšeme nový objektivní způsob měření. Zároveň nabídneme čtenáři i srovnání dvou dětí vzhledem k vybraným parametrům.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info