Publication details

Na cestě k vytvoření nového socialistického člověka : Konference k 70. výročí postátnění (nejen) zemských muzeí v Československu

Title in English On the way to creating a new socialist man : Conference on the 70th anniversary of nationalization of (not only) provincial museums in Czechoslovakia
Authors

KIRSCH Otakar

Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description The conference dealt with the course of the natalization process in the field of museums in the Czech lands after 1948. The individual papers mainly reflected the development in individual museum institutions and professional organizations.
Related projects: