Publication details

Charakterizace patogenních variant u rodin s výskytem dědičné trombocytopenie – kazuistiky

Authors

VRZALOVÁ Zuzana RADOVÁ Lenka STAŇO KOZUBÍK Kateřina TRIZULJAK Jakub BLAHÁKOVÁ Ivona ŠTIKA Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka DOUBEK Michael

Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects: