Publication details

Komplexní NGS panel pro analýzu prognostických a prediktivních markerů B-buněčných lymfoproliferací

Authors

NAVRKALOVÁ Veronika PÁL Karol HYNŠT Jakub PLEVOVÁ Karla DARZENTAS Nikos MAREČKOVÁ Andrea JELÍNKOVÁ H. POSPÍŠILOVÁ Šárka

Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects: