Publication details

Nový rod afrických žab z čeledi Hyperoliidae

Authors

NEČAS Tadeáš BADJEDJEA BABANGENGE Gabriel GVOŽDÍK Václav

Year of publication 2020
Type Conference abstract
Citation
Description Rod Hyperolius (Anura, Hyperoliidae) k tomuto dni čítá 145 druhů těchto drobných až středně velkých žab (max. 4,7 cm) s nimiž se můžeme setkat pouze v oblasti subsaharské Afriky. I přes velký počet již popsaných druhů řada z nich stále představuje taxonomicky nerozřešené druhové komplexy, anebo není jejich fylogenetické a systematické postavení známo. Před začátkem používání genetických metod bránila správné klasifikaci na základě morfologických znaků velká podobnost jednotlivých druhů mezi sebou. Tuto skutečnost ještě více komplikují desetiletí i staletí staré holotypy a značně variabilní zbarvení v rámci jednoho druhu. V současnosti za použití řady genetických metod pomalu dochází k rozklíčování vztahů uvnitř tohoto velkého rodu jakožto i v rámci čeledi. Jedním z málo známých druhů je Hyperolius robustus z deštných lesů centrální Konžské pánve, jehož vnější morfologie je podobná ostatním druhům rodu Hyperolius. Výsledky fylogenetické analýzy jaderné a mitochondriální DNA ale poukazují na jeho odlišnost a staví tento druh do blízkosti rodů Cryptothylax (rovněž z Konžské pánve) a Morerella (Pobřeží slonoviny v západní Africe). Kromě genetických znaků nasvědčuje příbuznosti s rodem Morerella i několik znaků morfologických. Tento konvergentně se vyvíjející "Hyperolius" by proto měl být vyčleněn do svého vlastního rodu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info