Publication details

Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z OPŽP 2007 - 2013 a 2014 - 2020 ve vztahu k nastaveným cílům POH ČR

Authors

SOUKOPOVÁ Jana

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation