Publication details

Instruktážní kurz: Parotidektomie: operační technika a management komplikací; 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko

Title in English Instruktážní kurz: Parotidektomie: operační technika a management komplikací; 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy
Authors

GÁL Břetislav STUPKA Igor URBÁNKOVÁ Pavla HLOŽEK Jiří

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Instruktážní kurz komplexně shrnuje problematiku chirurgie tumorů příušní žlázy. Zaměřuje se na klasifikaci operačních přístupů, taktiku chirurgické léčby benigních i maligních nádorů a řešení komplikací chirurgické léčby. Zvláštní pozornost je věnována managementu traumatizace lícního nervu, možnostem jeho primární a sekundární rekonstrukce a problematice prevence, diagnostiky a léčby syndromu Freyové. Mimo jiné jsou demonstrovány výsledky využití techniky interpoziční bariéry mezi kůži a lůžko po parotidektomii rotačním lalokem z m. sternocleidomastoideus.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info