Publication details

Role selektivní endovaskulární embolizace juvenilního angiofibromu nosní dutiny před následnou endoskopickou resekcí .

Title in English Role selektivní endovaskulární embolizace juvenilního angiofibromu nosní dutiny před následnou endoskopickou resekcí
Authors

HANÁK Jan GÁL Břetislav SMILEK Pavel VANÍČEK Jiří KŘIVKA Tomáš

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Juvenilní angiofibrom (JA) je nezhoubný, lokálně agresivní vaskulární tumor, s nízkou incidencí 1:150000, s maximem výskytu u mužů ve věku od 9 – 19 let. Predilekčním místem vzniku JA je zadní část nosní dutiny. Nejčastější příznaky JA jsou nosní obstrukce, epistaxe a bolesti hlavy. Zlatým standartem v diagnostice JA je rinoendoskopické, CT, NMR a angiografické vyšetření, preoperační histologie není doporučována. Pilířem terapie je endoskopická resekce tumoru, eventuálně s předoperační embolizací tumoru. Cíl: Práce slouží jako přednáška, zabývájící se rolí předoperační selektivní endovaskulární embolizace juvenilního angiofibromu před vlastní endonazální endoskopickou resekcí. Materiály a metody: V přednášce uvádíme diagnostickou terapeutický postup u pacienta s juvenilním angiofibromem levé nosní dutiny s propagací do vedlejších nosních dutin a pterygopalatinální jámy. Pacient trpěl1 rok trvající levostrannou obstrukcí dutiny nosní, rinoendoskopicky a následně CT a NMR vyšetřením byl potvrzen JA dorzální části levé nosní dutiny s šířením do levé čelistní, levé klínové dutiny a levé pterygopalatinální jámy. Pro snížení rizika perioperačního krvácení byla provedena angiografie a selektivní endovaskulární embolizace maxilární arterie embolizačním činidlem, v režii intervenčních radiologů. Při kontrolní angiografii byla prokázána signifikantně snížená vaskularizace tumoru levé nosní dutiny. V odstupu 5 dní byla provedena endonazální endoskopická resekce juvenilního angiofibromu levé nosní dutiny, který vycházel z levé pterygopalatinální jámy. Závěr: Vzhledem k povaze JA je jeho endonazální endoskopická resekce potenciálně velmi rizikový výkon, proto je nutné využít všechny dostupné možnosti k minimalizaci rizika perioperačního závažného krvácení. Jednou z neúčinnějších možností je předoperační selektivní endovaskulární embolizace tumoru na erudovaném pracovišti intervenční radiologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info