Publication details

Environmentální vzdělávání budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Title in English Initial teacher training in the field of environmental education at the Faculty of Education, Masaryk University
Authors

VODOVÁ Libuše

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty by pedagogičtí pracovníci měli být vzděláváni i v oblasti environmentalistiky. Součástí pregraduální přípravy učitelů na PdF MU byl do roku 2015 předmět Environmentální vzdělávání, který v rámci tzv. „společného základu“ povinně absolvovali všichni studenti bakalářského studia a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Předmět poskytoval studentům především odborná východiska z oblasti ekologie a environmentalistiky. Na jeho výuce se podíleli vyučující všech přírodovědných oborů (biologie, geografie, fyzika a chemie) pro. S novou akreditací se od podzimu 2016 tento předmět stal pouze volitelným. Jako další alternativu pro získání povědomí o environmentální problematice si studenti mohou zapsat další předměty s environmentální problematikou vyučované přímo na PdF nebo ve školském environmentálním zařízení Lipka.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info