Informace o publikaci

Environmentální vzdělávání budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Autoři

VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty by pedagogičtí pracovníci měli být vzděláváni i v oblasti environmentalistiky. Součástí pregraduální přípravy učitelů na PdF MU byl do roku 2015 předmět Environmentální vzdělávání, který v rámci tzv. „společného základu“ povinně absolvovali všichni studenti bakalářského studia a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Předmět poskytoval studentům především odborná východiska z oblasti ekologie a environmentalistiky. Na jeho výuce se podíleli vyučující všech přírodovědných oborů (biologie, geografie, fyzika a chemie) pro. S novou akreditací se od podzimu 2016 tento předmět stal pouze volitelným. Jako další alternativu pro získání povědomí o environmentální problematice si studenti mohou zapsat další předměty s environmentální problematikou vyučované přímo na PdF nebo ve školském environmentálním zařízení Lipka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info