Publication details

Umění světa slovem a obrazem v antropologickém kontextu od paleolitu po současnost

Authors

MALINA Jaroslav

Year of publication 2018
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Tato encyklopedie sleduje pomocí poetické zkratky, vysvětlivek a reprodukcí malířských a sochařských děl vývojovou křivku umělecké tvorby v podstatě od paleolitu a mladších pravěkých období přes starověk a pozdější údobí až po naši současnost. V úhrnných obrysech se pokouší zaznamenat odkaz anonymních i známých tvůrců s přihlédnutím k přínosu plynoucímu ze specifických znaků různých etnik, světových kultur a uměleckých škol.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info