Publication details

Evidenční systém pro psychologickou diagnostiku

Title in English The evidence system for psychological diagnostics
Authors

ŠAŠINKA Čeněk ŠAŠINKOVÁ Alžběta

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source ITlib Informačné technológie a knižnice
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Keywords psychodiagnostics, SW Hypothesis
Description Nedílnou součástí přijímacího procesu do Armády ČR (AČR) je psychologické vyšetření. Psychologickou diagnostiku lze chápat jako měření vybraných vlastností osoby a jejich interpretaci. Cílem diagnostiky v náborové fázi je především detekovat takové uchazeče, kteří svým profilem nesplňují požadavky na příslušníka AČR. Psychologická diagnostika představuje komplexní vyšetření a psycholog opírá své doporučení na základě interpretace a integrace jednotlivých mnohdy velice různorodých metod. Pro efektivní diagnostiku a zajištění kontroly kvality se jeví jako nutnost používat evidenční systém, který by nejen uchovával jednotlivé výsledky testů, jejich interpretace a další doprovodné údaje, ale který by byl schopen tyto výstupy vhodně zobrazovat a který by byl schopen efektivně komunikovat s přidruženými systými, jakými jsou na jedné straně psychodiagnostické softwary a na straně druhé nemocniční informační systémy. Takovýto evidenční systém by ve své rozvinuté podobě měl možnost provádět pokročilé statistické modelování a rovněž by měl být schopen integrovat výsledky ze všech k tomu akreditovaných pracovišť.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info