Informace o publikaci

Evidenční systém pro psychologickou diagnostiku

Autoři

ŠAŠINKA Čeněk ŠAŠINKOVÁ Alžběta

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ITlib Informačné technológie a knižnice
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova psychodiagnostics, SW Hypothesis
Popis Nedílnou součástí přijímacího procesu do Armády ČR (AČR) je psychologické vyšetření. Psychologickou diagnostiku lze chápat jako měření vybraných vlastností osoby a jejich interpretaci. Cílem diagnostiky v náborové fázi je především detekovat takové uchazeče, kteří svým profilem nesplňují požadavky na příslušníka AČR. Psychologická diagnostika představuje komplexní vyšetření a psycholog opírá své doporučení na základě interpretace a integrace jednotlivých mnohdy velice různorodých metod. Pro efektivní diagnostiku a zajištění kontroly kvality se jeví jako nutnost používat evidenční systém, který by nejen uchovával jednotlivé výsledky testů, jejich interpretace a další doprovodné údaje, ale který by byl schopen tyto výstupy vhodně zobrazovat a který by byl schopen efektivně komunikovat s přidruženými systými, jakými jsou na jedné straně psychodiagnostické softwary a na straně druhé nemocniční informační systémy. Takovýto evidenční systém by ve své rozvinuté podobě měl možnost provádět pokročilé statistické modelování a rovněž by měl být schopen integrovat výsledky ze všech k tomu akreditovaných pracovišť.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info