Publication details

Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Title in English Special pedagogical diagnostics in education of individuals with physical disability
Authors

OPATŘILOVÁ Dagmar

Year of publication 2018
Citation
Description Cílem předkládaného metodického materiálu je stručně popsat teoretická východiska, seznámit studenty se specifiky speciálněpedagogické diagnostiky somatopedické, vysvětlit diagnostické metody a nástroje používané při somatopedické diagnostice, charakterizovat diagnostické domény u žáků s tělesným postižením a popsat specifika somatopedické diagnostiky vzhledem k věkovým obdobím.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info