Publication details

Proměna centralit? Pohled na rekonfiguraci městského prostoru

Authors

LICHTER Marek MULÍČEK Ondřej

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Cílem tohoto příspěvku je podrobněji rozebrat roli centrality v městském prostoru vzhledem k jeho samotnému rozvoji. Od obecného chápání centrality jako spíše abstraktního atributu (jeho produkce, vnímání a reprezentace) lze pokročit až k centralitě svázané s konkrétní vývojovou fází města. V tomto kontextu pak přechody mezi jednotlivými fázemi umožňují sledovat i vlastní překrývaní centrality (případně nodality), a to jak přidáváním nové materiální vrstvy, tak i vsunutím nového symbolického významu do stávajících struktur. V tomto smyslu se tak příspěvek primárně soustředí na procesy změn vycházející z(post)socialistického prostředí, které odráží vrstevnatou modernizaci měst. Představeny jsou empirické příklady z každodenního života, plánovacích paradigmat nebo normativních politik, které definovaly prominentní místa (centra) v brněnském (post)socialistickém časoprostoru. Zároveň je sledována i jejich setrvačnost, nebo případná kolize např. s nedávným procesem decentralizace. Příspěvek zároveň akcentuje, že brněnská decentralizace je nevyhnutelně protnutá i symbolickou úrovní, tedy že postsocialistický rozvoj není jen materiální, ale vstupuje i do kognitivního obrazu města.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info