Informace o publikaci

Proměna centralit? Pohled na rekonfiguraci městského prostoru

Autoři

LICHTER Marek MULÍČEK Ondřej

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Cílem tohoto příspěvku je podrobněji rozebrat roli centrality v městském prostoru vzhledem k jeho samotnému rozvoji. Od obecného chápání centrality jako spíše abstraktního atributu (jeho produkce, vnímání a reprezentace) lze pokročit až k centralitě svázané s konkrétní vývojovou fází města. V tomto kontextu pak přechody mezi jednotlivými fázemi umožňují sledovat i vlastní překrývaní centrality (případně nodality), a to jak přidáváním nové materiální vrstvy, tak i vsunutím nového symbolického významu do stávajících struktur. V tomto smyslu se tak příspěvek primárně soustředí na procesy změn vycházející z(post)socialistického prostředí, které odráží vrstevnatou modernizaci měst. Představeny jsou empirické příklady z každodenního života, plánovacích paradigmat nebo normativních politik, které definovaly prominentní místa (centra) v brněnském (post)socialistickém časoprostoru. Zároveň je sledována i jejich setrvačnost, nebo případná kolize např. s nedávným procesem decentralizace. Příspěvek zároveň akcentuje, že brněnská decentralizace je nevyhnutelně protnutá i symbolickou úrovní, tedy že postsocialistický rozvoj není jen materiální, ale vstupuje i do kognitivního obrazu města.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info