Publication details

Mezinárodní výzkum dopadu pandemie covid-19 na rodiny dětí se speciálními potřebami: Průběžná informace

Title in English International Research on the Impact of the Covid-19 Pandemic on Families of Children with Special Needs: Ongoing Information
Authors

HRNČÍŘOVÁ Lenka ZÁMEČNÍKOVÁ Dana JARIABKOVÁ Katarína

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem příspěvku je prezentovat mezinárodní výzkumný projekt orientovaný na zvládání situací v době pandemie covid-19 v rodinách lidí se speciálními potřebami (porucha autistického spektra, Downův syndrom, Williamsův syndrom, nespecifikovaná porucha intelektu a další). Výzkum se soustřeďuje především na prožívání a způsoby vyrovnávání se se stresem ve vztahu ke zdravotním potížím, sociální izolaci či změnám v každodenní rutině u osob se speciálními potřebami, u jejich rodičů a u běžně vyvíjejících se sourozenců v období před pandemií, na začátku pandemie a v čase zapojení se do výzkumu. Výzkum byl realizován formou online dotazníku, jehož autory jsou hlavní řešitelé projektu J. van Herwegen, D. Dukes a A. Samson. Respondenty byli rodiče osob (dětí i dospělých) se speciálními potřebami. Data byla sbírána v období duben – červenec 2020, počet zúčastněných států se průběžně rozšiřoval. Odpovědi z více než 95 % zodpovězenými otázkami byly získány od více než 6000 participantů z 27 zemí světa včetně České republiky a Slovenska. K záměrům analýz získaných dat budou patřit případné návrhy opatření v péči o osoby se speciálními potřebami v krizových obdobích. Web: https://www.specialneedscovid.org/ OSF: https://osf.io/5nkq9

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info