Publication details

Problémy z matematické analýzy

Title in English Problems from Mathematical Analysis
Authors

HASIL Petr ŠIŠOLÁKOVÁ Jiřina VESELÝ Michal

Year of publication 2020
Citation
Attached files
Description Jde o odborný text, který doplňuje základní přednášky z matematické analýzy o další zajímavé okruhy k prohloubení znalostí (nadaných) studentů. Tyto okruhy zahrnují především oblast teorie funkcí, přesahy do jiných partií vysokoškolské matematiky a aplikace řešitelné pomocí teorie probírané v různých kurzech z matematické analýzy. Zahrnuta jsou rovněž témata, která se nevyučují v žádném předmětu realizovaném na MU.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info