Publication details

Správní právo - zvláštní část (v příkladech a otázkách)

Authors

POTĚŠIL Lukáš HEJČ David BRAŽINA Radislav SVOBODA Tomáš KRÁLOVÁ Alžbeta

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Publikace pojednává o tzv. zvláštní části správního práva, kterému se věnuje formou příkladů a otázek. Jde o doplněk základní studijní literatury, která se má zaměřit na konkrétní a praktické znalosti studentů, resp. jejich získání a osvojení. Publikaci lze využít jak pro formu samostudia, tak i jako podklad pro seminární výuku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info