Publication details

Pacient vegan: nutriční specifika rostlinné stravy

Title in English A vegan patient: nutritional characteristic of plant-based diet
Authors

ŠTRUNCOVÁ Dagmar DYMÁČKOVÁ Radana ŠTÍCHA Roman

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Praktický lékař
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2021-2-13/pacient-vegan-nutricni-specifika-rostlinne-stravy-127521
Keywords nutrition-diet-vegan
Description Lidí stravujících se čistě rostlinně nebo těch, kteří omezují spotřebu masa, přibývá jak ve světě, tak i v České republice. Vzhledem k rostoucí popularitě veganství se dá očekávat, že počet takto se stravujících pacientů poroste i nadále, a to i v ordinacích praktických lékařů. Tento článek má za cíl shrnout základní nutriční specifika rostlinné stravy a jmenovat některé živiny, na které je potřeba se u veganských pacientů více zaměřit. Uvádíme základní laboratorní testy, o kterých může praktický lékař uvažovat v případě pochybností o správném nutričním stavu veganského pacienta. V článku jsou okrajově zmíněna některá neinfekční onemocnění hromadného výskytu (NCDs – non-communicable diseases), u kterých může být rostlinná strava prospěšná jak v prevenci, tak v léčbě.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info