Publication details

Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2017–2018 v praxi

Authors

NEKUDA Jaroslav GUZI Martin

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Attached files
Description Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jaké je uplatnění absolventů MU v praxi. Snahou bylo zachytit vazby mezi příležitostmi pro absolventy na trhu práce a jejich využitím, zachytit jejich strategie a pohyby na trhu práce po jednom až dvou letech od ukončení studia. Cílovou skupinou byli absolventi magisterského prezenčního a navazujícího magisterského prezenčního studia z let 2017 a 2018 ze všech fakult MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info