Publication details

Severomoravská mikrohistorie – splétání narativů při analýze vývoje sídelního prostoru / A North Moravian microhistory – the merging of narratives in an analysis of the development of a settlement area

Title in English A North Moravian microhistory – the merging of narratives in an analysis of the development of a settlement area
Authors

BALÍK Stanislav

Year of publication 2021
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Attached files
Description Kapitola se zaměřuje na otázky spojené s historickou interpretací vývoje sídelního prostoru na příkladu vzniku knihy Od Markrabiny na Prostřední hora. Atlas historických bludovských map. Věnuje se splétání dvou/tří narativů – narativu stability, narativu dynamiky a zvláštního narativu krajiny. The chapter focuses on issues related to the process of historical interpretation of the development of a settlement area on the example of the book From Markrabina to Prostřední Mountain. An Atlas of Historical Bludov maps. The chapter deals with the intertwining of two / three narratives - the stability narrative, the dynamic narrative and the special landscape narrative.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info