Publication details

Alokace nepřímé podpory výzkumu a vývoje v podnicích na úrovni českých okresů

Investor logo
Title in English Allocation of indirect support for research and development in companies at the level of Czech districts
Authors

ŽÍTEK Vladimír KLÍMOVÁ Viktorie

Year of publication 2022
Type Article in Proceedings
Conference XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Web https://munispace.muni.cz/library/catalog/chapter/2157/636
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-5
Keywords research and development; tax incentives for R&D; spatial allocation; regional differences; Czech districts
Description Příspěvek se zabývá prostorovou distribucí nepřímé podpory na výzkum a vývoj v České republice. Tato podpora je podnikům poskytována od roku 2005 a realizuje se formou odpočtů od základu daně z příjmu. Cílem příspěvku je analyzovat prostorovou alokaci nepřímé podpory výzkumu a vývoje v podnicích na úrovni českých okresů. Obsahem provedené analýzy je zejména celková výše této podpory a počet příjemců v období 2014 až 2018 a to jak na úrovni absolutních hodnot, tak dle výše hodnot přepočtených na jednoho obyvatele. Prezentované výsledky znázorňují nejlepších 10 okresů pro každý ukazatel a všechny regiony jsou rozděleny do pěti skupin dle jejich odchýlení od průměru. Výsledky analýzy ukázaly, že kromě očekávané nadprůměrné pozice Prahy, Brna či Mladé Boleslavi, hrají v systému podpory poměrně významnou roli podniky sídlící v moravských okresech nacházejících se při hranici se Slovenskem. Velmi špatně z hodnocení vycházejí zejména okresy Ústeckého a Karlovarského kraje.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info