Publication details

Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu

Title in English X-ray diffraction analysis of cave soils from selected cave systems of the Moravian Karst (Sloup-Šošůvka Caves, Císařská Cave, Býčí skála Cave) and the Javoříčko Karst
Authors

KRAUSOVÁ Dagmar ŠTELCL Jindřich ZIMÁK Jiří

Year of publication 1997
Type Article in Periodical
Magazine / Source Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Geology and mineralogy
Keywords Moravian Karst; Javoříčko Karst; cave soils; X-ray powder diffraction; mineral composition

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info