Publication details

Automatizovaný sběr dotazníkových dat v psychoonkologickém výzkumu MOÚ

Authors

BAREŠOVÁ Zdeňka LEKÁROVÁ Monika SVĚTLÁK Miroslav VIGAŠOVÁ Dana ŠEDO Jiří HALÁMKOVÁ Jana HRNČIŘÍKOVÁ Iva SVOBODOVÁ Anna

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Příspěvek si klade za cíl představit plně automatizovaný systém sběru dat prostřednictvím webového rozhraní v rámci výzkumného projektu MOÚ MindCare. Předmětem klinické studie výzkumníků z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je ověření vlivu psychologických intervencí na duševní zdraví lidí s onkologickým onemocněním. Jedná se o tři standardizované psychologické intervence (pozitivní psychologii, autogenní trénink a mindfulness) převedené do tří jedinečných 8týdenních programů, které mají formu mobilní aplikace s názvem MOÚ MindCare. V oboru psychoonkologie jsou důležitou součástí výzkumu, jako zdroje dat, psychologické a psychosociální dotazníky. K prokázání, které faktory vedou ke zlepšení celkové kvality života člověka s onkologickým onemocněním, je nutné rozsáhlé dotazníkové šetření. Kromě psychologických dotazníků ve studii získáváme také informace o subjektivním hodnocení únavy a kvality spánku a o nejčastějších somatických symptomech. V příspěvku poukážeme na grafi cké a legislativní možnosti převodu standardizovaných psychometrických nástrojů do elektronické podoby. Díky použití grafi ckých a vizuálních prvků, které pomáhají k lepší orientaci v průběhu vyplňování, se zvyšuje žádoucí uživatelská spolupráce. Automatizace systému umožňuje odesílání dotazníku podle předem nastavených časových intervalů. Systém webového rozhraní spravuje přístup k jednotlivým dotazníkovým sadám podle zadaného studijního protokolu a zároveň uživatele upozorňuje na zbývající čas k zodpovězení otázek. Přístup k samotné mobilní aplikaci, která se dá spustit jen pomocí speciálního kódu, je podmíněn vyplněním dotazníkových sad. Unikátností systému je personalizovaná interakce s každým participantem studie pomocí internetové komunikace. Data z webového rozhraní jsou v anonymizované podobě snadno exportovatelná a přímo připravená pro statistickou analýzu výzkumníky. Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR/ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026 (s reg. č. NU22- 09-00056) a z projektu MU/ Specifi cký výzkum – podpora studentských projektů (s reg. č. MUNI/ A/ 1126/ 2021).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info