Project information
Ověření účinnosti eHealth mobilní aplikace na podporu duševního zdraví při snižování stresu a prevenci stresem navozených změn psycho-neuroendokrino-imunologické sítě u pacientek s nádorem prsu po ukončené adjuvantní chemoterapii (MOU-MindCare)

Project Identification
NU22-09-00056
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Studie klinicky ověří účinnost a do běžné komplexní onkologické péče zavede tři samostatné, již připravené, osmitýdenní programy na podporu duševního zdraví, a to inovativně v podobě tří mobilních eHealth aplikací pro „chytré telefony“. Účinnost eHealth programů bude ověřena prostřednictvím RCT designu u pacientek s nádorem prsu bezprostředně po ukončení adjuvantní chemoterapie. Bude porovnávat pacientky náhodně zařazené do kontrolní skupiny, do dvou ramen programů na podporu duševního zdraví (Mindfulness-based přístup; přístup odvozený z modelu PERMA pozitivní psychologie) a do skupiny tzv. aktivní kontroly v podobě metody tzv. zlatého standardu v redukci stresu (Autogenní trénink). Účinnost programu bude ověřována pomocí změn v psychologických metodách monitorujících indexy chronického stresu a resilience a pomocí změn vybraných indexů fungování imunitního a autonomního nervového systému. Sledovány budou rovněž změny aktuálního emočního prožívání účastníků studie, a to díky monitorování stavu pacientů v mobilním zařízení (chytrém telefonu).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info