Publication details

Budou obce schopny plnit cíle zákona o odpadech v oblasti třídění?

Authors

SOUKOPOVÁ Jana STRUK Michal ČURDA Stanislav TÓTHOVÁ Dominika

Year of publication 2022
Type Article in Proceedings
Conference TVIP - týden výzkumu a inovací pro praxi
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Web
Description Oběhové hospodářství je současným evropským i světovým fenoménem, který zvláště po přijetí oběhových balíčků EU a zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech nabývá stále větší pozornosti, a to především ve vztahu ke komunálnímu odpadu. Pro ten stanovuje specifické a ambiciózní dlouhodobé cíle v oblasti třídění, a to pro rok 2025, 2030 a 2035, které jsou pro obce právně závazné. Plnění těchto cílů však pro obce může být velmi obtížné, protože jejich současná praxe v oblasti oběhového hospodářství je značně omezená, a to jak z hlediska množství, tak i struktury komunálního odpadu. Cílem příspěvku je na základě analýzy čtyř vybraných měst Jihomoravského kraje pro roky 2019–2021 ukázat jejich potenciál ve vztahu oběhovému hospodářství. Výsledky analýzy ukazují, že ve vztahu k současnému nastavení cílů zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech bude plnění těchto cílů značně obtížné, ne-li nemožné s dopady na ekonomiku obcí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info