Publication details

Jihoslovanské literatury v současných českých překladech

Authors

STEHLÍK Petr PILCH Pavel

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Před rokem 1989 vycházelo v tehdejším Československu více překladů z jihoslovanských literatur než ve většině zemí světa. Jak se v tomto ohledu změnila situace po zániku společného státu Čechů a Slováků, rozpadu Jugoslávie a ztrátě postavení, jemuž se u nás těšilo Bulharsko v rámci spolupráce zemí „tábora míru“? Čím se dnes vyznačuje sedm jihoslovanských národních literatur psaných ve čtyřech spisovných formách srbochorvatštiny (srbsky, chorvatsky, bosensky, černohorsky), slovinštině, bulharštině a makedonštině? Jaký obraz si o těchto literaturách může vytvořit český čtenář prostřednictvím současných překladů jihoslovanských prozaiků, básníků a dramatiků? Po jakých přeložených titulech by měl sáhnout? Nejen na tyto otázky se pokusili najít odpověď přednášející z Ústavu slavistiky FF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info