Publication details

Variace v hydrochemických vlastnostech průsakových vod v Amatérské jeskyni

Authors

PRACNÝ Pavel LANG Marek FAIMON Jiří SYNKOVÁ Veronika ROUBAL Zdeněk SZÁBÓ Zoltán KADLEC Radim

Year of publication 2022
Type Article in Proceedings
Conference Sborník referátů 1. ročníku konference Kras, jeskyně a lidé
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Attached files
Description Skapové vody nesou mnoho informací o podmínkách a procesech ve vadózní zóně nad jeskyněmi. Vlastnosti skapů v Amatérské jeskyni byly v období 4/2021–6/2022 sledovány loggerovými stanicemi. Vydatnost skapů v roce 2021 setrvale klesala, v roce 2022 u části mírně narůstá. Byly zaznamenány náhlé výkyvy ve vydatnostech. Hodnoty pH vykazují sezónnost s maximy v zimě a minimy v létě a negativně korelují s CO2 v jeskynním vzduchu. Konduktivita se mezi skapy liší, hodnoty bývají stabilní, pouze skap v Dómu zemních pyramid vykazuje sezónnost s maximy v zimě a minimy v létě. Konduktivita pozitivně koreluje s vydatností skapů, korelace indikují také zpoždění odezvy vydatností na srážky o 2–3 dny. Většina skapů je obvykle přesycená vůči kalcitu, pouze skap v Dómu zemních pyramid je trvale nenasycený.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info