Publication details

První molekulární analýza žáby rodu Lanzarana ze Somálského poloostrova potvrzuje její unikátní pozici v rámci čeledi Ptychadenidae

Authors

NEČAS Tadeáš MAZUCH Tomáš RÖDEL Mark-Oliver GVOŽDÍK Václav

Year of publication 2023
Type Conference abstract
Citation
Description Lanzarana largeni (Lanza, 1978) byla dosud známa z celkem jedenácti lokalit v severovýchodním a jižním Somálsku. Tento druh tráví většinu svého života ukryt v podzemí a na povrch se vydává jen v obdobích s dostatečným množstvím srážek. Původní popis tohoto druhu jej umístil do rodu Hildebrandtia (toho času Ranidae, nyní Ptychadenidae). Autor popisu ale přiřadil tento druh k rodu Hildebrandtia s podezřením, že se může ve skutečnosti jednat o odlišný rod [H. (?) largeni]. Pozdější studie vnější morfologie a osteologických znaků věnující se africkým „skokanovitým“ žábám poukázala na odlišnost tohoto druhu od ostatních zástupců rodu Hildebrandtia v několika znacích. Na základě těchto výsledků byla H. (?) largeni vyčleněna do samostatného monotypického rodu Lanzarana Clarke, 1982 s předpokladem, že se jedná o rod blízce příbuzný rodu Hildebrandtia. Nicméně dosud nebyla tato klasifikace ověřena použitím molekulárních metod, jelikož většina dostupného materiálu pochází ze 70. let minulého století, což použití klasických molekulárních metod komplikovalo. Recentní nález tohoto druhu ve východním Somalilandu (severní Somálsko) ale jeho první molekulárně fylogenetickou analýzu umožnil. Její výsledky potvrzují příslušnost rodu Lanzarana k čeledi Ptychadenidae, nicméně ne jako sesterskou linii rodu Hildebrandtia, ale jako sesterskou linii k druhově bohatému a široce rozšířenému rodu Ptychadena od něhož se Lanzarana oddělila před asi 32 miliony let v raném oligocénu. Lanzarana byla také nově zaznamenána v sousední Etiopii, kde byl její výskyt doposud pouze předpokládán.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info