Project information

Project information
Ekologické a Evoluční Mechanismy v utváření současných Ekosystémů (EEMOP)

Project Identification
MUNI/A/1401/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkum evolučně-ekologických systémů a mechanismů jejich fungování je dlouhodobě hlavním tématem doktorských prací na Ústavu botaniky a zoologie. Projektu se zúčastní 9 akademických pracovníků (školitelů doktorských prací) a 22 studentů doktorského studijního programu Zoologie, Botanika a Ekologie a okrajově též studenti magisterského stupně. Studenti doktorského studia řeší své práce na mezioborové úrovni, proto je projekt založen na ekologických vazbách, kdy se opírá o propojení klasického ekologického, diverzitního a funkčního výzkumu společenstev rostlin a živočichů, makroekologického a geneticko - fylogenetického výzkumu a behaviorálního výzkumu. Výstupy projektu přispějí k poznání ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, v široce zobecnitelném kontextu. Zvolená interdisciplinarita umožňuje propojení tradičních a moderních výzkumných přístupů pomocí pokrokových technologií. K hlavním tématům, které jsou detailně studovány jednotlivými pracovními skupinami v jednotlivých pracovních blocích, patří: 1) role selekce a geografických bariér v adaptivní radiaci, 2) role variability prostředí v evoluci znaků životních historií, biologických vlastností a velikosti genomu, které se odrážejí v současné fylogenetické struktuře společenstev, a s nimi souvisejících mechanismů koexistence druhů v ekosystémech (pace-of-life strategie, limitující podobnost funkčních vlastností) a tedy schopností adaptace v souvislosti s globálním oteplováním, 3) diverzita hostitele a parazita v hybridních zónách, v zónách druhových kontaktů a v případě poloparazitických rostlin i v travinobylinných agroekologických systémech, 4) koevoluce a koadaptace mezi hostitelem a patogenem, a 5) studium reprodukčních bariér na úrovni pohlavních chromozómů nebo pohlavních buněk, prekopulačních i postkopulačních mechanismů, 6) studium vztahů v terestrických ekosystémech na krajinné i globální (makroekologické) úrovni na modelových skupinách zastupujících různé trofické úrovně (houby, terestrické řasy, měkkýši). Uvedená výzkumná témata jsou podložena odlišnými metodickými přístupy a některá mají řadu aplikovaných přesahů. Ty spočívají například ve studiu dynamiky areálů rozšíření bioindikačních druhů v souvislosti s managementem ohrožených biotopů, antropizací krajiny nebo souvisí s hospodářsky významnými škůdci nebo člověku nebezpečnými parazity.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info