Publication details

O (stárnoucích) mužích a lidech: „Tvrdošíjně k neontické povaze genderu“

Investor logo
Title in English On (ageing) men and humans: "Stubbornly against the ontic nature if gender"
Authors

ŠMÍDOVÁ Iva

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Probíhá terénní výzkum v různých českých prostředích s cílem zmapovat a porozumět stárnutí (českých) mužů. Jde v něm o sociální instituce, které jsou v tomto procesu klíčové, ovlivňují mužské stárnutí a/nebo se mění pod jeho vlivem. K tématu přistupujeme kriticky, téma vybízí k ostražitosti nad reprodukcí duální povahy genderu a jeho snad bytostnou povahou. Zde do příspěvku vstupuje inspirace Gerlindou (Šmausovou). V podnázvu si příspěvek půjčil její slova o sociální konstruovanosti genderu, čerpá i ze sady jejích připomínek ke starším výzkumům zaměřeným na zkoumání mužů a mužství. K nim se vždy stavěla kriticky, s výhradami - poukazem na atraktivitu (snadnou pozornost) pro mocné (i v sociologii) a zejména na úskalí reprodukce esencializujícího pojetí genderu a duality mužsko-ženského světa. Prezentací chci ukázat, že jak tato, tak další konstruktivní Gerlindina dlouholetá zpětná vazba mě inspiruje k opakovanému přehodnocování vlastního výzkumu. Aktuálně bádání nad institucemi stárnoucích mužů (GAČR 2023 – 25).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info