Informace o publikaci

O (stárnoucích) mužích a lidech: „Tvrdošíjně k neontické povaze genderu“

Logo poskytovatele
Autoři

ŠMÍDOVÁ Iva

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Probíhá terénní výzkum v různých českých prostředích s cílem zmapovat a porozumět stárnutí (českých) mužů. Jde v něm o sociální instituce, které jsou v tomto procesu klíčové, ovlivňují mužské stárnutí a/nebo se mění pod jeho vlivem. K tématu přistupujeme kriticky, téma vybízí k ostražitosti nad reprodukcí duální povahy genderu a jeho snad bytostnou povahou. Zde do příspěvku vstupuje inspirace Gerlindou (Šmausovou). V podnázvu si příspěvek půjčil její slova o sociální konstruovanosti genderu, čerpá i ze sady jejích připomínek ke starším výzkumům zaměřeným na zkoumání mužů a mužství. K nim se vždy stavěla kriticky, s výhradami - poukazem na atraktivitu (snadnou pozornost) pro mocné (i v sociologii) a zejména na úskalí reprodukce esencializujícího pojetí genderu a duality mužsko-ženského světa. Prezentací chci ukázat, že jak tato, tak další konstruktivní Gerlindina dlouholetá zpětná vazba mě inspiruje k opakovanému přehodnocování vlastního výzkumu. Aktuálně bádání nad institucemi stárnoucích mužů (GAČR 2023 – 25).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info