Publication details

Jak učitelé Montessori škol podporují žákovskou samostatnost

Title in English How Montessori Teachers Support Their Pupil's Autonomy
Authors

JURČÍK Miroslav

Year of publication 2024
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Příspěvek sleduje, jak učitelé v Montessori školách podporují u žáků samostatnost v procesu učení. Zaměřuje na analýzu strategií a praktik, které učitelé v Montessori školách využívají. Montessori pedagogika zdůrazňuje individuální učení a rozvoj žáků na základe jejich vlastních zájmů a tempa. Cílem tohoto příspěvku je porozumět konkrétním metodám, které učitelé Montessori aplikují k posíleni schopnosti žákú pracovat samostatně, rozhodovat se a resit problémy. Metodologie tohoto výzkumu zahrnuje pozorování ve třídách Montessori skol a reflektivní rozhovory s učiteli. Výsledky této studie mohou poskytnout cenné poznatky pro učitele, školní vedení a výzkumníky v oblasti pedagogiky. Porozumění efektivním strategiím podpory samostatnosti učitel Montessori může přispět k rozvoji pedagogických postupů i ve standardním vzdělávacím prostředí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info