Project information
Aktuální výzvy učitelské profese v České republice

Předmětem specifického výzkumu je nahlížení na učitelskou profesi z perspektivy různých aktuálních výzev, kterým čelí. Výzkumné zaměření projektu reaguje na celospolečenskou poptávku po kvalitních vzdělavatelích a moderním vzdělávacím procesu v českých školách. Oblasti kterými se výzkum zabývá jsou profesní identita učitele alternativní školy, doplňující vzdělání v oblasti pedagogických věd, well-being učitelů a práci s well-beingem jejich žáků, sebehodnocení ve vzdělávacím procesu. Jednotlivá témata jsou ve specifickém výzkumu řešena kvalitativními i kvantitativními přístupy s respektem k aktuálním poznatkům v oblasti výzkumné metodologie.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info