Publication details

Analýza složení vzorků krve mladých uživatelek hormonální antikoncepce: výběr dat z pilotního výzkumu „HAK2022“

Title in English Analysis of blood samples of young hormonal contraceptives users: selected data from the pilot study "HAK2022"
Authors

PÍREK Ondřej BUDÍNSKÁ Xenie GREPLOVÁ Kristína SVAČINOVÁ Jana KECER Samuel NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2024
Type Conference abstract
Citation
Description Hormonální antikoncepce (HAK) je dlouhodobě objektem zájmu vědecké společnosti a její účinky na lidské tělo jsou z většiny důkladně prozkoumány, v jejím vztahu ke kardiovaskulárnímu systému jsou však stále nejasnosti. Jako součást našeho výzkumu kardiovaskulárního zdraví uživatelek HAK („HAK2022“) jsme odebírali také vzorky krve respondentek a vyšetřovali je stran biochemických a koagulačních parametrů, nyní přinášíme shrnutí první analýzy těchto výsledků a jejich interpretaci. Účastnice výzkumu byly studentky ve věku 18 až 22 let, nekuřačky bez dlouhodobé medikace a chronických onemocnění. Respondentky byly dále rozděleny do kontrolní skupiny bez HAK v anamnéze (K) a skupiny uživatelek HAK s antiandrogenní aktivitou (AA). Každé z účastnic byla krev odebrána 2x, a to ve folikulární a luteální fázi menstruačního cyklu. Následně bylo provedeno laboratorní stanovení krevního obrazu, biochemických a koagulačních parametrů. Data získaná v této části studie vykazují rozdíly mezi skupinami K a AA, přičemž nejzásadnější rozdíly jsme nalezli v hodnotách krevních lipidů a koagulačních parametrů. V kombinaci s dalšími zjištěními vzešlými z našeho výzkumu ukazují tyto výsledky na pravděpodobný vliv HAK na kardiovaskulární systém a přibližují nás pochopení mechanismu, kterým HAK ovlivňuje stav a funkci cévní stěny.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info