Project information

Loads on the cardiovascular system from A to Z (ZAKAVAZ)

Project Identification
MUNI/A/1343/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt spojuje vědecko-výzkumnou činnost všech laboratoří Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Pomocí metod užívaných jak v animálních experimentech, tak v klinické medicíně budou zkoumány nejen dílčí fyziologické procesy, ale i jejich začlenění do regulací na úrovni celého organismu. Hlavním cílem projektu je problematika kardiovaskulárního systému a jeho změn při zatížení nemocí či její léčbou, včetně fyziologické zátěže tělesné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info