Publication details

Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Title in English Seismological Monitoring of the Dlouhé Stráně Pumped-Storage Power Plant
Authors

SÝKOROVÁ Zdeňka ŠPAČEK Petr PAZDÍRKOVÁ Jana ŠVANCARA Jan

Year of publication 2003
Type Article in Periodical
Magazine / Source Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Seismology, vulcanology, and Earth structure
Keywords seismology; pumped-storage power plant Dlouhé Stráně
Description In the year 2001 was registered 128 local tectonic events with local magnitudes to 1.4 and 66 of them were localized. The activity of NW-SE and NNW-SSE striking fault systems is assessed considering the focal mechanisms, maximum stress orientation and geomorfology.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info