Publication details

Svalová soustava druhu Eudiplozoon nipponicum a konfokální mikroskopie

Title in English The muscle system of species Eudiplozoon nipponicum and confocal microscopy
Authors

SONNEK Radim GELNAR Milan

Year of publication 2004
Type Article in Proceedings
Conference Zoologické dny Brno 2004: Sborník abstraktů z konference 12.-13. února
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Zoology
Description Eudiplozoon nipponicum je žaberní parazit kaprů a stejně jako ostatní diplozooni mají ojedinělý vývojový cyklus. Spočívá ve spojení a srůstu dvou larválních stadií v reprodukčně schopného jedince. Pro detekci a rozložení aktinu v těle E. nipponicum bylo využito specifické vazby F-aktinu s faloidinem značeným fluorochromy FITC a TRITC. Dobře vyvinutá a organizovaná tělní svalovina je složena z vnější cirkulární, střední longitudinální, dorzoventrálních svalových vláken a vnitřní vrstvy diagonální, kterou tvoří dvě na sebe kolmé složky. Bukální přísavky spolu s párem glandulomaskulárních orgánů a hltanem patří k nejvýraznějším svalovým strukturám předního konce těla. Bukální přísavky tvořené především radiální svalovinou jsou uloženy v kapsule do které, jak se zdá, směřují i vývody glandulomaskulárních orgánů. Přítomnost glandulomaskulárních orgánů je druhově specifická. Jsou to duté kulovité útvary sloužící pravděpodobně jako rezervoáry sekretů. Při použití dané metody byl hltan jediným patrným orgánem trávicí soustavy. Na ventrální straně předního konce těla se nachází oblast se symetricky uspořádanými kruhovými útvary. Pravděpodobně se jedná o svalovou část smyslových orgánů. Stěny pohlavní soustavy mají přítomny jen cirkulární a longitudinální svalovinu, diagonální zcela chybí. K přichycení parazita slouží svalové rozšířeniny na zadním konci těla a svaly připojené ke čtyřem párům svorek na obou haptorech. Tato práce byla podpořena Grantovou agenturou České republiky (projekt 524/00/0844) a Výzkumným záměrem Přírodovědecké fakulty MU (MSM 143-1000-10).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info