Publication details

Determinace živorodých monogeneí rodu Gyrodactylus parazitující na mřence mramorované (Barbatula barbatula L., 1758) důležitost kombinace morfologických a molekulárních metod

Authors

PŘIKRYLOVÁ Iva MATĚJUSOVÁ Iveta JARKOVSKÝ Jiří GELNAR Milan CUNNINGHAM Carey O.

Year of publication 2004
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info