Publication details

Stanovení obsahu polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů

Title in English Determination of Polycyclik Aromatic Nitrogen Heterocycles
Authors

ŠIMEK Zdeněk ŠVÁBENSKÝ Radim

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
Conference Ovzduší 2005
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Analytic chemistry
Keywords Polycyclic aromatic nitrogen heterocycles
Description Polycyklické aromatické dusíkaté heterocykly (PANH) jsou dusíkaté analogy PAH Jsou tvořeny dvěma a více kondenzovanými aromatickými jádry v jejichž struktuře je jeden nebo více uhlíkových atomů nahrazen heteroatomem dusíku PANH se vyskytují ve velkém rozsahu počtu aromatických kruhů, od jednojaderných až po devítijaderné. Environmentálně významné jsou PANH s dvěmi až pěti kondenzovanými cykly. PANH jsou díky svým malým přírodním emisím dobrými indikátory antropogenních vstupů do vzdálených, relativně čistých oblastí. Pomocí specifických PANH jako indikátorů je možné charakterizovat jednotlivé typy emisních zdrojů. Stejně tak poměr mezi některými reaktivními PANH a celkovým množstvím PANH může být vhodným indikátorem tranzitní doby spojenéh s pohybem vzdušných mas mezi oblastí zdroje a vzorkovanou lokalitou. Detailní studium retenčního chování PANH v závislosti na uvedených proměnných umožňuje efektivně volit podmínky izokratické a gradientové eluce podle výskytu jednotlivých PANH v konkrétních vzorcích i v přítomnosti PAH. Navržená metoda analytické separace a současného stanovení směsi obvykle sledovaných 24 PANH a 16 EPA PAH bez jejich předchozího oddělení umožňuje současné sledování osudu těchto polutantů v prostředí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info