Publication details

Evropský rozměr a souvislosti základních zásad činnosti správních orgánů v novém správním řádu

Title in English European dimension and context of basic principles of administrative bodies activities in the new Administrative Procedural Act
Authors

SKULOVÁ Soňa

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
Conference Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Field Law sciences
Keywords discretionary powers; administrative discretion;principles of public administration activities; priniples of good administration; administrative procedural law
Description Příspěvek naznačuje systematiku zkoumání problematiky správního uvážení v podmínkách současné České republiky, jež se člení do oblastí lwgislativní )zakládání správního uvážení), vlastní roviny interpretačně-aplikační u správních orgánů, a dále do oblaasti soudního přezkoumání správního uvážení. podrobneji pak sleduje druhou z uvedených oblastí, a to v souvislosti s přijetím nového správního řádu, který nastavil ve výslovné formě hlavní zásady, jež by měly ovládat činnost správních orgánů. Naznačuje zdroje závaznosti uvedených zásad, a jejich obsahové prameny, které spočívají v oblasti evropského práva. Zdůrazňuje pak ty principy, které jsou rozhodující pro správnou aplikaci správního uvážení, tedy zejména princip přiměřenosti a princip legitimního očekávání. Zdůrazněn je význam také ostatních zásad činnosti pro oblast správního uvážení.V potřebném rozsahu je pak řešena také otázka rozsahu působnosti uvedených základních zásad činnosti správních orgánů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info