Informace o publikaci

Evropský rozměr a souvislosti základních zásad činnosti správních orgánů v novém správním řádu

Autoři

SKULOVÁ Soňa

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova discretionary powers; administrative discretion;principles of public administration activities; priniples of good administration; administrative procedural law
Popis Příspěvek naznačuje systematiku zkoumání problematiky správního uvážení v podmínkách současné České republiky, jež se člení do oblastí legislativní (zakládání správního uvážení), vlastní roviny interpretačně-aplikační u správních orgánů, a dále do oblaasti soudního přezkoumání správního uvážení. Podrobněji pak sleduje druhou z uvedených oblastí, a to v souvislosti s přijetím nového správního řádu, který nastavil ve výslovné formě hlavní zásady, jež by měly ovládat činnost správních orgánů. Naznačuje zdroje závaznosti uvedených zásad a jejich obsahové prameny, které spočívají v oblasti evropského práva. Zdůrazňuje pak ty principy, které jsou rozhodující pro správnou aplikaci správního uvážení, tedy zejména princip přiměřenosti a princip legitimního očekávání. Zdůrazněn je význam také ostatních zásad činnosti pro oblast správního uvážení.V potřebném rozsahu je pak řešena také otázka rozsahu působnosti uvedených základních zásad činnosti správních orgánů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info