Publication details

Římské mince jako symbol římskoprávních tradic

Title in English Roman Coin like the Symbol of Roman Law Traditions
Authors

SCHELLE Karel VESELÁ Renata

Year of publication 2006
Type Article in Proceedings
Conference Symbol a symbolika v právu : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za organizačního přispění Akademie heraldických nauk České republiky, o.s. dne 23.9.2005
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Field History
Keywords Roman Coin Roman Law
Description Paper deals with roman law tradition and analyzes the connection of roman coin and roman law.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info