Publication details

Changes in nuclear envelope structure after exposure to ultrasound

Authors

VAŠKOVICOVÁ Naděžda ŠKORPÍKOVÁ Jiřina JANISCH Roman

Year of publication 2006
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Předmětem studia bylo získat informaci o vlivu ultrazvuku na jaderný obal nádorových buněk. K ozvučení byl použit terapeutický ultrazvukový generátor BTL-07p, kterým byly aplikovány terapeutické dávky ultrazvuku na nádorové buňky HL 60, (lidská promyeloidní leukémie). Suspenze buněk byla ozvučena ve vodní lázni při teplotě 36C, kontinuální ozvučení bylo aplikováno po dobu 15 minut frekvencí 1 MHz intenzitou 2 W/cm2.Vlivem ozvučení dochází k statisticky významné změně počtu jaderných pórů na normovanou plochu mezi kontrolními a ozvučenými vzorky.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info