Publication details

Management cestovního ruchu

Title in English Tourism Management
Authors

VYSTOUPIL Jiří ŠAUER Martin HOLEŠINSKÁ Andrea METELKOVÁ Petra

Year of publication 2007
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Management cestovního ruchu se zabývá základy procesu řízení s aplikací na specifické prostředí, jakým je destinace. Obsahem publikace je popsání destinačního managementu, jeho funkcí a významu pro rozvoj destinace. Současně jsou uvedeny další nástroje vedoucí k efektivnímu řízení destinace, a potažmo pomocí kooperace a koordinace k rozvoji cestovního ruchu v ní. Rozebrána je tak problematika destinačního marketingu, systémů řízení destinace, destinačního benchmarkingu, managementu jakosti, řízení rekreačních zdrojů a v neposlední řadě problematika udržitelného rozvoje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info