Publication details

Celoživotní vzdělávání - právní úprava a význam nejen z hlediska financování vysokých škol

Authors

ADÁMEK Vladimír

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference COFOLA 2008
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Keywords Lifelong education; legislation; financing higher education institutions
Description Příspěvek je věnován právní úpravě a významu celoživotního vzdělávání. V úvodu je vysvětlena souvislost s financováním veřejných vysokých škol. Vlastní pojednání poté tvoří dvě kapitoly, první se věnuje celoživotnímu učení, jehož je celoživotní vzdělávání součástí a druhá aktuální právní úpravě v kontextu souvisejících předpisů. V závěru je zdůrazněn další význam celoživotního vzdělávání a nastolena otázka jednotné právní úpravy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info