Publication details

Možnosti fenotypizace CYP2D6, vztah genotypu a fenotypu CYP2D6

Title in English Ways of phenotypization of CYP2D6, relationship of CYP2D6 phenotype and genotype
Authors

JUŘICA Jan TOMANDL Josef MCCASKEY HADAŠOVÁ Eva ZAHRADNÍKOVÁ Lucia

Year of publication 2009
Type Article in Periodical
Magazine / Source Psychiatrie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Pharmacology and pharmaceutical chemistry
Keywords cytochrome P450; memantine; fluoxetine
Description Forma 2D6 cytochromu P450 (CYP2D6) patří u psychiatrických pacientů mezi nejdůležitější biotransformační enzymy léčiv. Mnoho psychoaktivních látek, zejména antidepresiv (např. paroxetin, bupropion) a antipsychotik (např. risperidon, perfenazin), se řadí mezi významné inhibitory CYP2D6. Výsledný metabolický status je do velké míry ovlivněn farmakogenetickým polymorfismem i exogenními faktory. V některých případech je proto stanovení metabolické aktivity přínosem pro klinickou praxi. Metabolickou aktivitu CYP2D6 in vivo je možno zjišťovat v zásadě dvěmi cestami - určením genotypu nebo podáním modelového markeru a stanovením koncentrací mateřské látky a metabolitů v moči nebo plazmě. Na získaných výsledcích je prezentována korelace genotypu a fenotypu po dlouhodobé terapii paroxetinem a na základě tohoto srovnání je možno vytipovat pacienty citlivější k nežádoucím účinkům terapie.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info